داشتن آشپزخانه زیبا وایده آل

پررفت و آمدترین و پرکاربردترین قسمت خانه آشپزخانه می باشد که اگر درهم ریخته و نامرتب باشد احساس کلی خانواده بخصوص خانم خانه را تحت تاثیرقرار می دهد. بنابراین یکی از راه های رسیدن به دکوراسیون مطلوب داشتن یک آشپزخانه مرتب و زیبا است.

برسی و ساماندهی فضای داخلی کابینت ها:

این مرحله یکی از مهم ترین اقدامات ضروری برای آشپزخانه است که باید لوازم مورد نیاز و ضروری دسته بندی شود. وسایل و اشیایی که از آن ها استفاده نمی کنید از آشپزخانه خارج شود و وسایلی که کمتر استفاده می شود درقسمت هایی قراردهید که دست و پا گیر نباشد.

نظافت فضای آشپزخانه ایده آل:

فضای آشپزخانه شامل بخش های مختلفی می شود و بررسی و نظافت این قسمت ها امری ضروری می باشد. این مورد تامین کننده سلامت خانواده است که شامل موارد زیر می باشد:

نظافت سینک، نظافت سطوح و طبقات کابینت ها، دیواره ها و پنجره ها و کف آشپزخانه که هرکدام از این موارد باید هرچند وقت یک بار مورد بررسی قرار گرفته و نظافت شوند تا محیط امنی برای خانواده باشد.

دوست داشتنی کردن فضای آشپزخانه:

برای آنکه محیط آشپزخانه یک محیط کاری خشک و خسته کننده نباشد و بتوانیم از بودن و گذراندن زمان درآن لذت ببریم می توانیم از وسایل تزیینی مناسب مثل یک قاب عکس کوچک استفاده کنیم یا اگر جایی برای نیمکت یا نشیمن وجود دارد از کوسن ها استفاده کنیم که گاهی بتوانیم روی آن نشسته و چای بنوشیم و فضا را لطیف و جذاب کنیم.