چیدمان مسکونی

خانه محل امن همه ماست. دوست داریم پس از تمامی رفت و آمدها، داد و ستدها، مراودات روزانه در جایی جسم و جانمان را آرام کنیم. رنگ آمیزی، نورپردازی، چیدمان همگی بر این روند تاثیرگذارند. پس تلاش ما بر آن شده است که به این اصل توجه ویژه نماییم.