درباره ما

محیط پیرامون ما سرمنشا آرامش و آسایش فکری و جسمی برای زندگی راحت و آسوده است. برای غلبه بر استرس و آشفتگی های ناشی از مشکلات شهرنشینی خود راهکارهای گوناگونی پیش روی داریم و از زوایای متفاوتی به آن نگاه می کنیم. ما از زاویه معماری و دکوراسیون داخلی به آن نگریستیم و بیش از دو دهه است که به بهبود و زیباتر نمودن محیط پیرامون در راستای کاهش دغدغه های ذهنی و آشفتگی های فکری و دلپذیر نمودن محیط زندگیمان پرداختیم.
در حال حاضر در قالب برند هنر، صنعت و پژوهش نوبهر با بکارگیری آخرین تکنولوژیهای طراحی، ساخت و تولید، نصب و اجرا در انواع سبک ها با نگاه ویژه به محیط زیست و طبیعت، در حال فعالیت می باشیم و با سیستم های متفاوت دکوراسیون، الهام گرفته از طبیعت زیبا، برای لذت بیشتر و تجربه شیرین تر زندگی آرام از ابتدا تا انتها در کنار هم هستیم.